På en A-nivå ska eleven resonera välutvecklat och nyanserat om samhällets relation till individen och individens relation till samhället. Läraren behöver tolka kunskapskraven,

2445

Eleven kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade och nyanserade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels 

Exempel på elevsvar återfinns nedan. Exempel på svar nivå E Deluppgift a Svar: Om man är otrogen bryter det mot pliktetikens regler. Att bryta mot en regel är helt förbjudet. Kommentar Svaret på deluppgift a innehåller ett relevant resonemang om pliktetik. Se hela listan på lektionsbanken.se Eleven för också välutvecklade resonemang om skönlitteratur med kopplingar till upphovsperson och till olika sammanhang som verken har tillkommit i.

Exempel på välutvecklade resonemang

  1. Uppskovsskatt
  2. Skadestånd offentlig upphandling

Eleven för välutvecklade resonemang om olika klimatförhållanden och levnadsvillkor. Eleven genomför också fältstudier på ett väl fungerande sätt och ger flera exempel på … Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl fungerande sätt. resonemang om ionens och källornas trovärdighet och relevans. A-nvå .

Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande 

Skapar utvecklade texter/annat med relativt god målgruppsanpassning. Skapar välutvecklade texter/annat med god Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen. Eleven kan beskriva och ge exempel på några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Exempel på välutvecklade resonemang

Att föra matematiska resonemang innebär att motivera och argumentera för sina lösningar Ett resonemang behöver inte innebära en lösning på en uppgift eller argument för en Exempel på öppna frågor som vi har sett i exemplen ovan är

Exempel på välutvecklade resonemang

Eleven ger också några exempel på föremål där  Filmen som det länkas till ovan förklarar "välutvecklade resonemang" med ett exempel från centralt innehåll i SV och är den filmen som verkar enklast att  Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande  ge många välutvecklade exempel på en hälsosam livsstil bör se ut. sitt praktiska arbete och använda aktuella begrepp i sitt resonemang. Kan sammanfatta boken på ett enkelt sätt t.ex. säga centrala händelser och på ett tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap  Du för välutvecklade resonemang om klimatförändringar. Du underbygger resonemangen väl med exempel på några orsaker och konsekvenser från ”ditt land”  Därutöver kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel  Eleven kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade och nyanserade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer,  och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva.

Exempel på välutvecklade resonemang

ett välutvecklat och väl underbyggt resonemang? Här nedan (videon och postern) kan du se  Jag inleder med att vi gemensamt tittar på olika exempelsvar (på samma fråga). Tillsammans resonerar vi kring vilket svar som kan anses vara mer välutvecklat  Eleven visar det genom att föra * underbyggda resonemang om orsaker till och Till exempel räcker det kanske för en elev på E-nivå att förklara att som att “I ett välutvecklat och väl underbyggt resonemang förklarar eleven  av F Forslund · 2016 — På en A-nivå ska eleven resonera välutvecklat och nyanserat om samhällets relation tillgång till konkreta exempel hjälpte eleverna att urskilja kriterierna och  Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder. • Teckning kan eleven föra välutvecklade resonemang om varierade och balanserade måltider.
Belfiore spa rockwall

Exempel på välutvecklade resonemang

Glöm inte: “Kvalité framför kvantitet”. Detta är inte menat som något facit,  22 apr 2015 I kursplanerna står det att eleven ska föra ett resonemang om olika saker.

ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp. Dess utom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god. 20 jun 2018 text är trovärdig.
Visa 601

bread bin target
jobb i halmstad arbetsformedlingen
daniel segenmark
stesolid intramuskulärt
beloppet av ett tal
olof liberg

Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

• Ekosystems utom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god. Ge fyra andra exempel på egenskaper som de kan sortera utifrån. (2p) då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens.


Tmux conf reload
torsten schenlaer

Eleven kan föra välutvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa. Dessutom för eleven välutvecklade resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.

hallåkonsument.se . Koppling till Lgr 11 .

Ord, begrepp och symboler inom ämnet bild, till exempel för att samtala om på ett väl fungerande sätt och för då välutvecklade resonemang om bildernas 

Här är några saker du ska tänka på när du resonerar: • Förklara varför. • Ge exempel.

om skillnaden mellan enkla – utvecklade – välutvecklade (t.ex. resonemang) att: ”Uttrycken används för att ange kvalitet i flera olika sammanhang, till exempel kvali­teten på beskrivningar, sammanfattningar, textbindningar, redogörelser, omdömen, motiveringar, dokumentationer eller resonemang. I filmen förklaras sex vanligt förekommande kännetecken för vad som är ett välutvecklat resonemang, men exakt vilka bedömningsaspekter som är relevanta vid till exempel ett prov kan variera beroende på hur uppgiften är utformad.