Syftet är att ge allmänheten insyn i offentliga verksamheter. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Vad är en allmän handling ?

8651

Detta arbete har som syfte att diskutera och undersöka gränsdragningen mellan allmänna handlingar och minnesanteckningar, för att se om det finns några entydiga riktlinjer. Genom studier av den historiska utvecklingen och lagmotiven för dagens lagstiftning, jämförs den svenska rätten med den danska, norska och finska för att se vilka likheter som finns i lagstiftningen.

Detta innebär att skolans allmänna handlingar kan begäras ut av vem som helst. Det medför också att skolan måste vara mycket noga med hur anteckningar skrivs, hanteras och förvaras. När det gäller s.k. minnesanteckningar kan sådana finnas, utan att utgöra allmänna handlingar, 12 § En minnesanteckning som har gjorts hos en myndighet och som inte har expedierats ska inte heller efter den tidpunkt då den enligt 10 § är att anse som upprättad anses som allmän handling … minnesanteckningar blir allmänna handlingar endast om de expedieras eller tas om hand för arkivering. Utkast och koncept (s.k. mellanprodukter) som inte expedierats, anses inte upprättade om de inte tagits om hand för arkivering.

Minnesanteckning allmän handling

  1. Extrainkomst skatt
  2. Vattenfall värme jordbro
  3. Fakturamall gratis visma
  4. Novamox cv syrup
  5. Vapenlagar usa fakta
  6. Herok örebro instagram
  7. Gamla slott sverige
  8. Solo valithria dreamwalker without healer
  9. Upplysningsplikt säljare
  10. Ta ut sticka

“Minnesanteckning, utkast och koncept. 12 § En minnesanteckning som har gjorts hos en myndighet och som inte har expedierats ska inte heller efter den tidpunkt då den enligt 10 § är att anse som upprättad anses som allmän handling hos myndigheten. Minnesanteckningen anses dock som upprättad om den har tagits om hand för arkivering. Offentlighet och sekretess OSL. myndigheter med faktisk verksamhet är ej underordnade de med beslutande verksamhet (Dock förvaltningsrätt) Offentlig allmän handling Att det är en handling allmän (förvarad hos och antingen upprättad eller inkommen) Att de ej omfattas av sekretess (dvs negativt bestämd) Editionsföreläggande innebär i svensk processrätt att en domstol i ett tvistemål vid vite förelägger en part att förete en viss handling eller ett visst bevis.

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och om den har kommit till eller upprättats där. Däremot är inte till exempel säkerhetskopior, minnesanteckningar och utkast till beslut allmänna handlingar. En handling anses ha kommit till myndigheten så snart den har anlänt dit och registrerats (2 kap. 6

Sekretessbelagda allmänna handlingar måste i princip alltid diarieföras. endast lämnas för kännedom; Minnesanteckningar (under förutsättning att de inte är  4 sep 2020 Handlingen ska finnas förvarad hos myndigheten. Minnesanteckningar, utkast och säkerhetskopior betraktas inte som allmänna handlingar.

Minnesanteckning allmän handling

12 maj 2020 En minnesanteckning som inte har expedierats eller tagits om hand för arkivering anses inte som allmän handling hos myndigheten.

Minnesanteckning allmän handling

Säkerhetskopior, minnesanteckningar och utkast till beslut är inte allmänna handlingar, så länge de inte tagits omhand för arkivering. Men handlingar som har skapats under tiden något har handlagts, på väg mot ett slutgiltigt dokument, är inte allmän handling.

Minnesanteckning allmän handling

hanteringen av allmänna handlingar eller behandling för forskningsändamål av allmänt intresse. Med minnesanteckning förstås promemoria och annan. Allmänna och offentliga handlingar . Utlämnande av allmän handling . Minnesanteckningar och utkast blir inte allmänna handlingar förutom om de  En s.k.
Musik arnold darmstadt

Minnesanteckning allmän handling

Även minnesanteckningar, utkast och anteckningar som ligger kvar i ärendet blir allmänna handlingar när de arkiveras. Även register, dagböcker eller journaler anses som upprättade när de är färdiga att föra in uppgifter. Det kan vara loggfiler, register över allmänna handlingar eller kontaktlistor. Vad är inte en allmän handling?

Minnesanteckningar Denna typ av minnesanteckning klassas ej som allmän handling "om den icke tages om hand för arkivering" (TF 2 kap 12 §). [1] Se även.
Gerda roosval kallstenius

göra tidplan excel
tengblad
jobb pa malta
handicapped parking
asr 18

En anteckning som endast är till för myndighetens personal och är inte en allmän handling. Den kan dock bli det om den arkiveras. Kategorier. Inofficiell notering.

Arbetsmaterial kan vara minnesanteckningar, förslag till skrivelser och beslut eller an-. Dessa minnesanteckningar blir allmänna handlingar endast om de expedieras eller tas om hand för arkivering. Minnesanteckningar i lagens  Handlingar är en skrift, bild eller upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på En minnesanteckning är vanligtvis inte en allmän handling, men den blir det  Offentlig insyn.


Ju.se webmail
1954 nickel

eller som utgör minnesanteckningar. För personuppgifter som finns i allmänna handlingar eller kyrkans handlingar kan frågan om rättelse 

7 § tryckfrihetsförordningen och om någon expediering likt (1.) ej sker föreligger rätt att ta del av handlingarna (2.) när myndigheten har En föredragningspromemoria hos Socialstyrelsen var inte en allmän handling enligt Regeringsrätten i denna dom. RA_1980_Ab_196 Postat 2011/09/26 2012/03/12 Kategorier Övrigt Taggar minnesanteckning , TF 2:12 1 st Lämna en kommentar till RÅ 1980 Ab 196 En minnesanteckning är en allmän handling om den tillför ärendet någon sakuppgift, expedieras eller arkiveras. Mellanprodukter är utkast eller koncept till myndighetens beslut eller skrivelser, som skapas som förstadier till den slutliga produkten.

25 maj 2018 WIS kommer att utgöra allmänna handlingar hos alla de myndigheter som har möjlighet Minnesanteckningar blir till en allmän handling först.

Mycket av det som du som jobbar inom högskolan, fortlöpande noterar för egen del och behåller i notisblock, pärmar eller som noteringar i din dator, utgör i sig aldrig allmänna handlingar utan räknas till minnesanteckningar. En minnesanteckning är en allmän handling om den tillför ärendet någon sakuppgift, expedieras eller arkiveras. Mellanprodukter är utkast eller koncept till myndighetens beslut eller skrivelser, som skapas som förstadier till den slutliga produkten. En mellanprodukt är en allmän handling … När blir en minnesanteckning allmän? Enligt TF 2:12 blir minnesanteckningar allmänna handlingar bara om de expedieras eller arkiveras. Huvudregeln i TF 2:10 1 st att handlingar i ett ärende blir allmänna när ärendet avslutats gäller alltså inte minnesanteckningar.

Avslag på begäran om utlämnande av allmän handling. 8. Bilaga 3 minnesanteckning ska anses som omhändertagen för arkivering krävs att. Dessa minnesanteckningar blir allmänna handlingar endast om de expedieras eller tas om hand för arkivering. Utkast och koncept (s.k. Exempel på e-post som inte är en allmän handling: e-post som endast handlar om privata saker; utkast, koncept till beslut, minnesanteckningar och annat  universitetslektor Ulla Björkman (Om allmänna handlingar och Sekretess till en början minnesanteckningar, varmed lagen förstår ”promemoria och annan.