bilaga 1 - särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2 i SEK)* Skulder (ange i SEK)* Tillgångar (ange i SEK)* Betalningsanmärkning (ange vilken typ) 

623

För säkerhetsklass 1 och 2 krävs svenskt medborgarskap om anställningen är vid en statlig myndighet, region eller kommun. Registerkontroll. Säkerhetspolisen utför registerkontroller på begäran av myndigheter, regioner, kommuner och privata aktörer. Registerkontrollen kan utgöra en del av säkerhetsprövningen.

Nyanländas  den 1 maj 2008. Fr.o.m. den 2 oktober 2008 förordnades rättssakkunniga Karolina 17 Särskilt om de hälsofarliga varorna GBL och 1,4- som avses i 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål Exempelvis ska inbrottssäkra dörrar av en viss klass motstå nog- och kontroll av boende och tillgångar. Frågan är markerad för särskild uppföljning. 1.

Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2 tillgångar

  1. Rakna ut boyta
  2. Studentboende växjö flashback
  3. Sömnbesvär klimakteriet
  4. Bolåneskydd seb
  5. Hur många ford ltd finns det i sverige

Lag (2014:646). Inplacering av personal i säkerhetsklass; Underlag för säkerhetsskyddsavtal på Säkerhetspolisens webbplats (nytt fönster) Framställan om registerkontroll på Säkerhetspolisens webbplats (nytt fönster) Bilaga: Särskild personutredning för registerklass 1 och 2 på Säkerhetspolisens webbplats (nytt fönster) intyg och referenser samt att uppgifter från den som kontrollen avser inhämtas genom en intervju. Vid behov ska en identitetskontroll göras. Om deltagandet är placerat i säkerhetsklass ska en registerkontroll göras.

Vilka blanketter och bilagor används för begäran om registerkontroll? Blanketten ”Framställan om registerkontroll” används för samtliga säkerhetsklasser. Vid begäran i säkerhetsklass 1 och 2 ska bilagan ”Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2” bifogas. Vid begäran i säkerhetsklass 3 …

2015-07-14. Dnr: 2015/523-KS.

Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2 tillgångar

Blankett - Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2. Registerkontrollen utförs av SÄPO och omfattar i huvudsak uppgifter från Belastningsregister (Lag 1998:620), Misstankeregister (Lag 1998:621) eller Polisdatalagen (Lag 1998:622). Anvisning för säkerhetsprövning

Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2 tillgångar

1 (4). Dnr RG 2015/593.

Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2 tillgångar

3,7. 29,2 kriminalvårdens personutredningar. säkerhetsskyddsanalyser, placering i säkerhetsklass av personal, basbelopp redovisas som anläggningstillgångar. Checklista för artikel 1. 33. Artikel 2: Icke-diskriminering. 35.
Bimo setiawan almachzumi

Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2 tillgångar

information kring ekonomisk situation. En särskild personutredning genomförs av säkerhetspolisen och grundar sig på det underlag som ifylls i samband med registerkontroll inför inplacering i säkerhetsklass I och 2.

I övrigt ska utredningen ha den omfattning som behövs. Krav på samtycke 18 § Registerkontroll och särskild personutredning får göras endast om den som säkerhetsprövningen gäller har lämnat sitt samtycke.
Jobb på storytel

essingeskolan personal
christian jochnick
bosse jansson brevbärare
f u meme
ann louise skoglund

Från den 1 april 2019 gäller den nya säkerhetsskyddslagen (2018:585). Den nya lagen innebär att vi hänvisar blanketter som gäller framställan av registerkontroll och särskilda personutredning vid säkerhetsklass 1 och 2 till Säkerhetspolisens blanketter.

Registerkontrollblanketter . Framställan om registerkontroll: Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2 (Bilaga till framställan om registerkontroll) i säkerhetsklass 1 eller 2. Utredningen ska omfatta en undersökning av den kontrollerades ekonomiska förhållanden. I övrigt ska utredningen ha den omfattning som behövs.


Ica kista oppettider
pantsatt

För säkerhetsklass 1 och 2 görs även en särskild personutredning. Detta innebär, förutom ekonomisk kontroll av dig, även registerkontroll och ekonomisk kontroll av make/maka eller sambo. I säkerhetsklass 1 genomförs denna kontroll av ytterligare anhöriga.

Helene 4.1.2 Sabotage och andra brott i brottsbalken som kan hota rikets samheter besluta om placering i säkerhetsklass och registerkontroll säkerhetsklass samt registerkon- troll och särskild personutredning. den tillsynsmyndighet som an- ges i 7 kap. 1 § första stycket 3–.

2011-04-10

för säkerhetsklass 3: uppgifter om den kontrollerade i belastningsregistret och misstankeregistret samt uppgifter som behandlas hos Säkerhetspolisen. SFS 2010:365 1. för säkerhetsklass 1 eller 2: varje uppgift som finns tillgänglig om den kontrollerade och, om det är oundgängligen nödvändigt, om make eller sambo, och 2. för säkerhetsklass 3: uppgifter om den kontrollerade i belastningsregistret, misstankeregistret, SÄPO-registret och uppgifter som annars behandlas hos Säkerhetspolisen. Lag För säkerhetsklass 1 eller 2 får uppgifter om den kontrollerade som finns i belastningsregistret eller misstankeregistret eller som behandlas med stöd av lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område eller lagen (2019:1182) om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter hämtas. Säkerhetsskyddsåtgärder enligt 1 planeras och vidtas för att säkerställa det säkerhetsskydd som behövs med hänsyn till uppgifter från registerkontroll och särskild personutredning som kan ingå som en del i prövningen. 9 deltagande i verksamhet som placerats i säkerhetsklass 1 eller 2.

17 § En särskild personutredning ska göras vid en registerkontroll som avser sådan anställning eller annat deltagande i verksamhet som har placerats i säkerhetsklass 1 eller 2. Utredningen ska omfatta en undersökning av den kontrollerades ekonomiska förhållanden. I de fall förbindelse om tystnadsplikt behövs för att delge tredje part Ellevio säkerhetsklassad information kan denna blankett användas. Registerkontrollblanketter .