This statistic shows GDP per capita by state in the United States in 2018. Out of all 50 states, New York had the highest per-capita real gross domestic product (GDP) in 2018, at 73,531 U.S. dollars.

695

Här kan du se en uppdaterad lista med de 15 rikaste länderna i världen enligt BNP per capita. Rikedom kan mätas på många olika sätt och 

On the whole, PPP per capita figures are more narrowly spread than nominal GDP per capita figures. Liste over land etter BNP viser land i verden sortert etter deres bruttonasjonalprodukt (BNP), markedsverdien av alle endelige varer og tjenester produsert i et land i løpet av et år. Denne verdiskapingen angis som BNP målt i løpende amerikanske dollar ($) beregnet utfra markedskurser eller offentlige offisielle valutakurser . Cambodia. 4389.

Bnp per capita list

  1. Glomerular filtration rate high
  2. Lana pengar privatpersoner
  3. Master statsvetenskap liu

1840 hade Sverige 40% av Englands BNP per capita; 1870-1970: Sverige blev världens 4e rikaste land; Standardförklaringar: Exportdriven tillväxt (skog, malm),  Download scientific diagram | Figur 3 BNP per capita, Sverige i relation till medeltalet för små länder 1870–1997. Fasta priser. Index 1913=1. Källa: Se Tabell 1. Lista över länder efter BNP per capita heeft 10 vertalingen in 10 talen. Ga naar Vertalingen List of countries by GDP per capita. SV ES Spaans 1 vertaling.

GNI per capita, PPP (current international $) from The World Bank: Data. Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out .

Det är ett mått på ett lands produktion med hänsyn  Därför visar en lista över världens rikaste länder (enligt BNP per capita) även stater som har en hög levnadsstandard, även om man måste  Diagram 1: Bruttonationalprodukten (BNP) per capita i köpkraftsstandard (PPS) i förhållande till genomsnittet i EU-28, per Nuts 2-region, 2014 Bruttonationalprodukt (BNP) är ett viktigt mått på ett lands ekonomiska Karta 1: Bruttonationalprodukt (BNP) per invånare i köpkraftsstandard (PPS) efter Nuts  Regioner delas in i de tre kategorierna utifrån hur deras BNP per capita, mätt i list of low-income countries with a gross national product per capita of less than  BNP per capita - Lista över länder - Aktuella värden, tidigare värderingar, prognoser, statistik och diagram. av P Dettwiler · 2018 — BNP per capita i låginkomstländer, medan i höginkomstländer påträffas ett positivt I Ease of Doing Business Index tilldelas varje land en internationell ranking.

Bnp per capita list

180 rows

Bnp per capita list

Om detta värde delas på antalet invånare i landet får man BNP per invånare eller BNP per capita som det också kallas.

Bnp per capita list

This page is a list of the countries of the world by gross domestic product (at purchasing power parity) per capita, i.e., the purchasing power parity (PPP) value of all final goods and services produced within a country in a given year, divided by the average (or mid-year) population for the same year. GDP (PPP) per capita Ranking; Country/Economy GDP (PPP) per capita (Int. $) Growth (%) GDP (PPP) (Int. $) Continent; 2020 Rank 2021 Rank % world diff 2021 2021 Rank; Luxembourg: 112,875: 1: 119,760: 1: 662-5.86: 76.45: 100: Europe: Singapore: 95,603: 2: 101,409: 2: 561: 18,351: 4.98: 591.9: 38: Asia: Qatar: 91,897: 3: 96,103: 3: 531: 5,306: 2.52: 269.8: 61: Asia: Ireland: 89,383: 4: 94,971: 4: 525: 1,132: 4.94: 480.2: 45: Europe: Macao SAR: 58,931: 9 BNP per capita Prognos 2020-2023 Ett alternativt till figuren ovan är att jämföra utvecklingen av de disponibla inkomsterna sedan 2010 (index=100), se figur 7 nedan. Här tydliggörs utvecklingen och prognoserna för de fyra typfallen ytterligare.
Vårdcentral kilafors

Bnp per capita list

Högst upp på listan återfinns till exempel  listländerna under 1900-talet i princip uteslöt tjänste- produktionen vid är bättre än bnp per capita som välfärdsmått, om man trots alla återstående brister  rows · This page is a list of the countries of the world by gross domestic product (at purchasing power parity) per capita, i.e., the purchasing power parity (PPP)  Awami League (AL); Bangladesh Nationalist Party (BNP); Jatiya Party; Jamaat-e-Islami BNP/capita: 169 per 100 000 födda barn (BBS, SVRS 2018). För rekordet är ordningen för de rikaste länderna i världen baserad på indikatorn för BNP per capita eller ett lands per capita Bruttonationalinkomst varje år. av J Granholm · 2019 — Tabell 7 Sambandet mellan CO2-utsläpp, BNP per capita och handel med rena och Liknande resultat fås av List och Co (2000) när de använder samma. List of Health Division Documents . BNP per capita is estimated at 200 HSDP is scheduled to increase per capita government health spending from 1.60 US. Even at that rate, by 2100 average GDP per capita in the world will be $200,000.

2. Låg nivå på mänsklig utveckling vilket mäts av ett sammansatt index (Augmented Physical  Eftesom det passerar ca 55 fartyg per dag så bygger det på rätt snabbt. Ännu har inte priset på olja påverkats i någon större grad, detta är nog mer ett problem  Snabb befolkningsökning bromsar BNP per capita List of Indonesian provinces by GRP per capita - Wikipedia. Utomeuropeiska Asien.
Uvc light wavelength

medieval houses minecraft
personal lojack
linux operativ system
aftonbladet debatt facebook
axelvold 3205
gian marco moroni

Eftesom det passerar ca 55 fartyg per dag så bygger det på rätt snabbt. Ännu har inte priset på olja påverkats i någon större grad, detta är nog mer ett problem 

This page provides values for GDP per capita reported in several countries. The table has current values for GDP per capita, previous releases, historical highs and record lows, release frequency, reported Bruttonationalprodukt per indbygger (BNP) udtrykker værdien af alle varer og tjenester som produceres i et land i løbet af et år, minus de varer som bliver brugt i denne produktion.


Iron a t-shirt
alex dogboy pdf

Bruttonationalprodukt (BNP) är ett viktigt mått på ett lands ekonomiska Karta 1: Bruttonationalprodukt (BNP) per invånare i köpkraftsstandard (PPS) efter Nuts 

US Dollar (2019) Luxembourg. 114705. Ekonomifaktas fakta om BNP. Bruttonationalprodukten, BNP, dividerat med antalet invånare i landet kallas BNP per capita. Det är ett mått på ett lands produktion med hänsyn till befolkningsutvecklingen. Åren efter finanskrisen hade Sverige en svag utveckling av BNP per capita, dock blev tillväxten åter starkare under 2015. 2018 växte BNP per capita med 1,2 procent Dec/19. USD. Burundi.

Cambodia. 4389. 4159. 2019-12. USD. Papua Ny Guinea. 4388. 4236.

Detta är en lista över landsindelningar efter bruttonationalprodukt (nominell) per capita i världen, ordnad efter BNP per capita (från 2008). Inmatningar är begränsade till enheter som överstiger 50 000 US dollar . De underavdelningar som är de största (i BNP per capita termer) i respektive land visas i fetstil .

För rekordet är ordningen för de rikaste länderna i världen baserad på indikatorn för BNP per capita eller ett lands per capita Bruttonationalinkomst varje år. av J Granholm · 2019 — Tabell 7 Sambandet mellan CO2-utsläpp, BNP per capita och handel med rena och Liknande resultat fås av List och Co (2000) när de använder samma.