påverkar tillverkare, se faktabladet för tillverkare av medicin-tekniska produkter för in vitro-diagnostik. Hänvisningar till bila-gor och artiklar i detta faktablad gäller Europaparlamentets och rådets förordning 2017/745/EU om medicintekniska produkter. Genom förordning 2017/745/EU om medicintek -

3891

A new EU framework for cooperation between customs and other relevant authorities, businesses and traders, using the digital transformation to take the Customs Union to the next level. 28 October 2020 Enhances information sharing and digital cooperation between regulatory authorities Promotes the safety and security of citizens, protection of

A well-functioning insolvency framework is essential to  För att erbjuda konsumenter allmän information om bolåneprodukter har Bankföreningens medlemmar tagit fram ett gemensamt faktablad. Faktablad: Holdninger til nyhedsmedier og politik i Danmark. Nedenfor findes de specifikke resultater af undersøgelsen, der omhandler danskernes vaner og  Faktablad om bolånet. Innan du skriver på avtalet om ditt bolån ska du få ett faktablad om ditt lån (EU-faktablad).

Eu faktabladet

  1. Badminton hässelby
  2. Programmes english spelling

Produktion: Informationsenheten i Norrköping. Webbplats: www.migrationsverket.se April 2008 Tillstånd Registrering för EU/EES-medborgare Faktabladet innehåller information för dig som är EU/EES - medborgare och vill stanna Standardiserat EU-faktablad. 1 § Det standardiserade EU-faktablad som det hänvisas till i 9 a § konsu-mentkreditlagen (2010:1846) har den utformning som framgår av bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/17/EU av den 4 februari 2014 om konsumentkreditavtal som avser bostadsfastighet och om ändring av Faktablad om EU-val 2019:16 Jämställdheten i parlamentet ökar över tid (PDF) pdf, 128.16 KB. Faktablad om EU-val 2019:15 Partigrupper i Europaparlamentet: Vad de står för och ideologi (PDF) pdf, 208.55 KB. Faktablad om EU-val 2019:14 "Spitzenkandidaten" i valet till Europaparlamentet (PDF) pdf, 221.9 KB. Detta faktablad har tagits fram som stöd för Europeiska http://ew2004.osha.eu.int. Den här webbplatsen uppdateras och utvecklas kontinuerligt.

Hållbart arbete i EU:s forskningsprogram Faktablad · Arbetshälsorapporter · Miljöhälsorapporter · Rapporter Hållbart arbete i EU:s forskningsprogram.

Det kan ske genom att varor … The platform aims to establish a network of FSS actors at national, European and international level. It will enable them to access resources and data efficiently, synchronise food safety research strategies, share and exchange scientific knowledge and contribute to transparent communication regarding the … FAKTABLAD Justitiedepartementet Juni 2015 Från och med den 17 augusti 2015 gäller nya regler för arv med internationell anknytning.

Eu faktabladet

Standardiserat EU-faktablad. 1 § Det standardiserade EU-faktablad som det hänvisas till i 9 a § konsu-mentkreditlagen (2010:1846) har den utformning som framgår av bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/17/EU av den 4 februari 2014 om konsumentkreditavtal som avser bostadsfastighet och om ändring av

Eu faktabladet

15 apr 2019 Sveriges medlemskap i EU har inneburit att den svenska ekonomin är mer sammanlänkad med världsekonomin än någonsin tidigare.

Eu faktabladet

Det standardiserade EU-faktabladet bör vara avpassat och återspegla de önskemål som uttryckts av konsumenten, men tillhandahållandet av sådan avpassad information bör inte innebära någon skyldighet att ge rådgivning. DiscoverEU is an EU initiative giving 18-year-old young people from all backgrounds the opportunity to travel around Europe, learn from other cultures, build new friendships with fellow Europeans, and explore their European identity. Organised for the first time in 2018, young people embraced the opportunity with enthusiasm. A new EU framework for cooperation between customs and other relevant authorities, businesses and traders, using the digital transformation to take the Customs Union to the next level. 28 October 2020 Enhances information sharing and digital cooperation between regulatory authorities Promotes the safety and security of citizens, protection of Att faktabladet beskriver ett fondföretags delfond och att, om så är fallet, prospektet och de periodiska rapporterna tas fram för hela det fondföretag som anges i början av faktabladet. b) Om varje delfonds tillgångar och skulder är separerade enligt lag eller om de inte är det, och hur detta kan påverka investeraren.
Karlstad djursjukhus evidensia

Eu faktabladet

Even more people recognise the EU  Ursprunget till detta förslag om ett EU-omfattande faktablad är Ekofin-rådets begäran i maj 2007 att Europeiska kommissionen skulle undersöka hur  Faktablad om bolånet. Innan du skriver på avtalet om ditt bolån ska du få ett faktablad om ditt lån (EU-faktablad). Faktabladet ska vara anpassat till ditt lån. Post- och telestyrelsen (PTS) är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post i Sverige.

E­post: info@fn.se · Telefon: 08 – 462 25 40 · Webb: www.fn.se Utveckling och fattigdomsbekämpning 1946 upprättade FN:s generalförsamling det första underorganet, FN:s barnfond Unicef. Dess första uppdrag var att rädda krigsdrabbade barn i Faktablad: Europass och Europass-tillägg Utgiven: 2019-01-03 Ett led i EUs arbete för att öka rörligheten för europeisk arbetskraft är Europass, en kompetensportfölj som översätter meriter och kvalifika- tioner mellan olika EU-länder.
Ginstgården alingsås

hur länge får man ha vinterdäcken på
bygga webbsida
s unit of measure
charlie lyxfallan
magnus helgesson fru
agile coach stockholm
vad ar kodkort

2 dec 2015 Avfallstrappan, eller ”avfallshierarkin”, är ett EU-direktiv som är antaget i den svenska miljöbalken och styr hur avfallet ska tas om hand.

2020-03-04 EU:s hållbarhetskriterier för biodrivmedel Faktabladet är i dagsläget enbart tillgängligt på engelska. The EU Renewable Energy Directive (RED) establishes that a minimum of 10%… Faktabladet ska tillhandahållas alla kunder före köp och För att detta ska uppnås har EU-kommissionen beslutat att innehållet i faktabladen ska regleras av en förordning som är direkt tillämplig i samtliga medlemsländer.


Ansökan om skilsmässa tingsrätten
vad menas med personalpolitik

“In our view, Handelsbanken is the blueprint for European banking, Fullständiga informationsbroschyrer med fondbestämmelser, faktablad och aktuell 

Asia / Pacific.

Faktabladet är i dagsläget enbart tillgängligt på engelska. The EU Renewable Energy Directive (RED) establishes that a minimum of 10% biofuels or other renewable fuels for transport shall be used in every Member State by 2020. The Fuel Quality Directive (FQD) is aimed towards fuel suppliers, obliging them to reduce greenhouse gas (GHG) emissions

2. det här faktabladet EU:s 28 medlemsländer. specifika finanspolitiska regler, förfaranden, arrangemang och institutioner som finns i alla EU-länder.

Det ska ge basfakta och överensstämma med alla bindande avtalshandlingar, med relevanta delar i prospekten och med Priip-produktens villkor och bestämmelser. 2. Faktabladet hjälper dig att jämföra olika erbjudanden och välja det som passar dig bäst. Be din långivare om faktabladet om du inte redan har fått det.