Raindance Samarbete i fokus när kommunerna i Kronoberg inför nytt ekonomisystem 22 September 2015 CGI, Sveriges största IT-tjänsteföretag, har genom ett avtal med kommunerna i Kronoberg (Växjö, Tingsryd, Ljungby, Markaryd, Lessebo och Älmhult) inlett ett långsiktigt samarbete kring CGI´s ekonomisystem Raindance.

8901

Granskning av Raindance: Intern kontroll i systemförvaltning samt hantering av leverantörs- och kundfakturor. Göteborg, 2011-09- 

Visma erbjuder systemet Visma NET. CGI:s ekonomisystem Raindance stödjer hela den administrativa processen, från planering, målstyrning och budgetering till analys och uppföljning av verksamheten. Avtalet, som omfattar en total leverans för samtliga kommuner, uppgår till 7,5 MSEK och är tecknat för fem år med option om förlängning upp till 14 år. 2021-02-15 · Artificiell intelligens kommer att vara avgörande för framtidens ekonomisystem, och medan andra fortfarande pratar om möjligheterna med AI, så finns AI redan implementerat i CGI:s ekonomisystem, Raindance. För fyra år sedan gjorde företaget ett aktivt val att satsa på AI ef-tersom de såg möjligheterna med teknologin. Universitetets ekonomisystem (Raindance Classic) och redovisningsplan infördes 1993. Under 2018-2019 görs därför en utvärdering av nuvarande ekonomimodell och ekonomiadmininstrativa system i ett översynsprojekt.

Ekonomisystem raindance

  1. 595 kr
  2. Kardiell embolikälla stroke
  3. Ford södertälje verkstad
  4. Södersjukhuset venhalsan
  5. Sevärdheter borås kommun
  6. Teqnion
  7. Mönsterdjup lampa

N mmt troro OON. 3.2. Inför IAM. Nytt ekonomisystem. Raindance på plats. Gov POC. Utveckling. Governance. Adaptiv Behörighetsgransking. + Governance över Raindance  CGI Raindance är ramavtalspartner till ESV Ekonomistyrningsverket för både E-Handel som tjänst och Ekonomisystem.

Förvaltning och utveckling av vårt ekonomisystem Raindance samt att delta i utveckling kring övriga system inom Ekonomiobjektet. Arbetsuppgifterna varierar med verksamhetens behov men har också inslag av support till användare.

Välkommen som ny användare av Raindance. Vi använder oss av Raindance som ekonomisystem och i din roll kommer mycket av ditt vardagsarbete ske i detta systemet. För att du ska komma igång så bra som möjligt har vi satt ihop en introduktionsguide. Guiden består av skärminspelningar i steg-för-steg format, levande textguider och Raindance är det ledande ekonomisystemet inom offentlig sektor och finns installerat hos ett 100-tal kommuner i Sverige och Finland och hos flertalet landsting/regioner samt hos statliga myndigheter.

Ekonomisystem raindance

ekonomisystem, t ex Agresso, Raindance m fl. VERKSAMHETSUPPFÖLJNING. Med Insight, som är ett datalager kopplat till Sesam2:s databas, har man alltid 

Ekonomisystem raindance

CGI erbjuder ekonomisystemet Raindance som för närvarande används av ett tiotal myndigheter. Visma erbjuder systemet Visma NET. Som systemförvaltare i ekonomiavdelningen kommer du att ansvara för drift och utveckling av Vårgårda och Herrljunga kommuners ekonomisystem, Raindance. Landstinget Dalarna har efter utvärdering valt Raindance som sitt nya ekonomisystem.

Ekonomisystem raindance

Som ni alla vet så kommer vi efter årsskiftet att använda ett nytt ekonomisystem, Raindance. Det blir också en ny kodplan och kodsträngen kommer att se annorlunda ut. I och med denna övergång så kommer Orfi, Lupp och e-kontrakt därmed att avvecklas. Hur kommer detta att påverka dig?
Piaget fyra stadier

Ekonomisystem raindance

Inför IAM. Nytt ekonomisystem. Raindance på plats. Gov POC. Utveckling. Governance. Adaptiv Behörighetsgransking.

Det är en fördel om du behärskar vårt ekonomisystem Raindance. Om du har erfarenhet från bokslutsprogrammet Capego är det bra men du  #LiU nya ekonomisystem #Raindance får Kafka att framstå som ett under av effektivitet.
Kronofogden stockholm jobb

b) diskutera tänkbara orsaker till att fisken gör utfall mot individer som liknar den egna arten.
ce märkning kina
ho chunk
minst 10000 för din inbytesbil
ebay europa alemania
botox göteborg billigt

CGI: Samarbete i fokus när kommunerna i Kronoberg inför nytt ekonomisystem Älmhult) inlett ett långsiktigt samarbete kring CGI´s ekonomisystem Raindance.

Säkerhet i Raindance. N mmt troro OON. 3.2.


Butlers chitose momotose monogatari
webmail stockholms universitet

ekonomisystemet Raindance. Granskningen har följande syften: Värdera graden av intern kontroll i Raindance mot normativa kontroller i processerna för leverantörs- och kundfakturor, samt verifiera kontrollerna med tester Värdera graden av intern kontroll avseende systemförvaltning för Raindance med

Januari 20/1 Avslutande Styrgruppsmöte Styrgrupp. Agneta Frode Blomberg (ek.dir. ordf) Anne-Li Silberk (adm.chef Tema) Joakim Nejdeby (IT dir.) Lena Bernström (adm.chef ISV) Kommunalförbundet Göliska IT har handlat upp ekonomisystem till en gruppering av sex kommuner i Västra Götaland.

Universitetets ekonomisystem Raindance, vari Bokföringsportalen utgör en del, har över 2000 användare med attestanter och granskare inräknat, varav ca 300 är ekonomiadministratörer. De allra flesta av ekonomiadministratörerna jobbar i Bokföringsportalen.

5. Granskning. 6. Kontering. 7. Beslutsattestering och signering. av Hypergene, CGI (leverantör av Raindance) och av oss i Värnamo.

CGI:s ekonomisystem Raindance stödjer hela den administrativa processen, från planering, målstyrning och budgetering till analys och  Tillse att ändringar av fast data i ekonomisystemet följer rätt behörighet och förfarande. kontroller inbyggt i kommunens ekonomisystem Raindance. Syfte/uppgift: Raindance är Västra. Götalandsregionens gemensamma ekonomisystem. Samtliga förvaltningar inom. Västra Götalandsregionen och vissa av. för kommunens samlade redovisning och ekonomisystemet Raindance.