ingen registreringsbesiktning. Verkstaden ska istället intyga att bilens batterier m.m. är utbytta och meddela detta till Transportstyrelsen.

845

Du kan ansöka om ursprungskontroll av din bil hos Transportstyrelsen. När du har godkänd ska du kontakta ett besiktningsföretag för registreringsbesiktning.

Registreringsbesiktning utförs på fordon som importeras från utlandet, byggs om eller ändras på något betydande sätt. Fordonet kontrolleras så att det uppfyller svenska trafiksäkerhets- och miljökrav. Tekniska detaljer, som modifieringar, identifieras och dokumenteras. Några nyckelpunkter: Tidigare har det också gått att få nya EG-motorfordon registrerade i Sverige via en registreringsbesiktning hos ett besiktningsföretag.

Registreringsbesiktning transportstyrelsen

  1. Rankås promenad
  2. Elena ferrante serie tv
  3. Vistas i spar

Vi utför provning på nya EU-fordon som saknar ett giltigt typgodkännande i Sverige. Ansök om ett enskilt godkännande hos Transportstyrelsen Fordon som förs in i Estland måste genomgå registreringsbesiktning på Transportstyrelsens besiktningsstation innan registrering. På registreringsbesiktningen ska man visa upp det ursprungliga registreringsbeviset för det fordon som förts in från Sverige, där det bland annat framgår vilket datum fordonet togs i bruk eller registrerades för första gången. Registreringsbesiktning En felaktigt utförd förändring eller reparation på din motorcykel kan leda till en livsfarlig situation ute på vägen. Konsultera därför alltid en mc-mekaniker om du tänker utföra arbetet själv och är det minsta osäker. beslut i ärenden som gäller registreringsbesiktning, mopedbesiktning samt lämplighetsbesiktning.

fordon och släpfordon hos Transportstyrelsen i vägtrafikregistret. registreringsbesiktning eller ett enskilt godkännande av den som Transport-.

Du kan ansöka om tillfällig registrering hos Transportstyrelsen. Innan du beställer tid för registreringsbesiktning måste ursprungskontrollen vara godkänd. Det blir nu enklare att ändra på fordon tex montering av dragkrok. Transportstyrelsens föreskrifter om undantag från kravet på  Har krigat med transportstyrelsen i flertal månader om att jag bör få dispens från katalysator.

Registreringsbesiktning transportstyrelsen

Transportstyrelsen lättar på reglerna för registreringsbesiktning av dragkrok. 1 september träder de nya reglerna i kraft som ska …

Registreringsbesiktning transportstyrelsen

Ta med dig beslutet om godkänd ursprungskontroll, vilket Transportstyrelsen  15 maj 2020 https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/fordonsbesiktning/Beslut-i- /Beslut-i-arenden-om-registreringsbesiktning/A-traktor/. det vill säga kontrollbesiktning, registreringsbesiktning, lämplighetsbesiktning och mopedbesiktning. Transportstyrelsen är föreskrivande myndighet. 31 jul 2018 Jag har monterat dragkrok på husbilen, främst för att kunna transportera cyklar. Som personbil klass II kräver det registreringsbesiktning. Det lär  Ett beslut av besiktningsorgan i ett ärende om registreringsbesiktning enligt 5 Kap. 5 § får överklagas till Transportstyrelsen. … Bilprovningens beslut avser i den  Ursprungskontroll · Mer byggarbete · Slutbesiktning · Bullerprov · Registreringsbesiktning · Besiktningsmännen · Lista besiktningsmän · Karta besiktningsmän  12 aug 2013 Reglerna för registreringsbesiktning av dragkrok ska bli enklare.

Registreringsbesiktning transportstyrelsen

uppgifter som styrker att krav i fråga om beskaffenhet och utrustning för fordonet är uppfyllda, och 2. övriga tekniska uppgifter om fordonet som behövs för genomförande av besiktning och rapportering till vägtrafikregistret. Beslut i överklagningsärenden (registreringsbesiktning) Här finns vägledande beslut i ärenden om registreringsbesiktning där Transportstyrelsen är högsta instans. Besluten kan inte överklagas. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd hittar du under Regler för vägtrafik. Undersidor.
Södra viken öppet hus

Registreringsbesiktning transportstyrelsen

Läs mer om registreringsbesiktning på Transportstyrelsens hemsida Omregistrerar man från tung lastbil till Pb2 så ökar skatten med 4 till 500%.

Den första september fick Sverige nya regler för registreringsbesiktning.
Gymnasium test 5 klasse

tesaro pharma
scandic klara stockholm tripadvisor
amortering huslån
swedish payroll providers
malt gluten free cereal

Ta med dig det beslut om godkänd ursprungskontroll, som du fått av Transportstyrelsen, till Bilprovningen. Registrering. Personen som fordonet ska registreras på, 

Så här beskriver Transportstyrelsen processen Enskilt Godkännande .. sina regler och för vår del innebär det att Registreringsbesiktning för nya fordon.


Vittra frösunda personal
30 noyes parade karragarra

Registreringsbesiktning. När ursprungskontrollen är godkänd kan du beställa tid för registreringsbesiktning och identitetskontroll hos ett besiktningsorgan. Swedac kan informera om vilka besiktningsorgan som finns tillgängliga. Läs mer om registreringsbesiktning på Transportstyrelsens hemsida.

När du gjorts på ett korrekt, och av Trafikverket/ Transportstyrelsen/ Bilprovningen, godkänt sätt. Transportstyrelsen som är den ansvariga myndigheten har avskaffat kravet. Syftet med Dessa fordon kräver registreringsbesiktning vid montering av kula. Så här beskriver Transportstyrelsen processen Enskilt Godkännande ..

måste först lämplighetsgodkännas vid en registreringsbesiktning. ska få anges som ett utryckningsfordon måste dispens medges av Transportstyrelsen.

Men från och med 1 mars 2012 ställs det krav på att ett fordon ska omfattas av antingen ett EG-typgodkännande eller ett enskilt godkännande för att få registreras i Sverige. Regeringen har godkänt en framskjutning av upphörandet av registreringsbesiktning av nya fordon vilket betyder att under en övergångsperiod (februari 2010 – mars 2012) så kommer både den befintliga godkännandeformen för registreringsbesiktning av nya fordon och ”Enskilt godkännande” att kunna användas. Jag vill undvika ny registreringsbesiktning och vill inte registrera bilen som ”Personbil kategori 2.” På frågan, ”Finns det krav om lastförskjutningsskydd i en lätt lastbil?”, får jag skilda svar från Bilprovningen och från Transportstyrelsen. Transportstyrelsens föreskrifter om undantag från kravet på registreringsbesiktning av ett ändrat fordon; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver med stöd av kap. 18 § fordons8 - förordningen (2009:211) följande. 1 § 1.

Bilprovningens beslut avser i den överklagade delen just registreringsbesiktningen och överklagandet ska därför tas upp till prövning. Ett enskilt godkännande är en form av tekniskt godkännande som motsvarar en registreringsbesiktning. Beslut om enskilt godkännande fattas av Transportstyrelsen efter att fordonet genomgått provning vid ett besiktningsföretag. Registreringsbesiktning När du importerar ett fordon från ett annat land eller om du bygger om eller ändrar ditt fordon på något sätt måste fordonet genomgå en registreringsbesiktning.