Traficoms framtidsarbete fördjupar sig i fenomen i det digitala svaga signaler och samhälleliga utvecklingsriktningar som kommer att påverka 

6697

Undersökningen och lanserandet av begrepp, projektualiteten, har därför handlat om att lokalisera ett utspritt samhälleligt fenomen som kan genomgå ett slags realitetstest och peka på något som faktiskt sker, i motsats till något som vore önskvärt eller tidigare har fungerat.

socialt och samhälleligt fenomen. Studiens syfte är att undersöka dels de studerandes motiv för deltagande i utbildningsprogrammet, dels deras uppfattningar om programmets resultat med avseende på den egna professionella utvecklingen. För att studera motiv och uppfattade resultat valdes en fallstudieansats. Enkäter och halvstrukturerade En fördel med detta perspektiv är att vi kan få bra idéer på förklaringar till olika fenomen.

Samhälleligt fenomen

  1. Fotosyntesen för barn
  2. Hp diagnostic codes
  3. Lediga jobb tierpsbyggen
  4. Försäkringskassan assistansfusk
  5. Westerlundska gymnasiet antagningspoäng
  6. Vad betyder hälsopedagogik
  7. Lu send now
  8. Vad menas med torrdestillation
  9. Sara kronenfeld wedding

Metodologiskt ligger min expertis i enkätundersökning och tillämpning av multivariat- och latent variabelstatistik för att utforska de psykologiska grunderna av (samhälleligt relevanta) sociala fenomen. Jag föredrar dock att kombinera kvantitativa och kvalitativa metoder för att triangulera forskningsresultat. Läraren berättade om paradexempel rörande fusk med statistik. Min minnesbild är av förståeliga skäl något dimmig. Men det rörde sig om en person som – via diagram – hävdade ett statististiskt samband mellan frekvensen av solens fläckar och något mänskligt eller samhälleligt fenomen … I fokus för pågående forskningen står främst funktionshinder som ett samhälleligt fenomen i relation till olika teoretiska perspektiv och modeller, där inte minst sociokulturella dimensioner synliggörs inom ramen för olika värdesystem, såsom … sammanhang ser man digitaliseringen ”mer som ett pågående samhälleligt fenomen, och ibland som ett eftersträvansvärt tillstånd (åtminstone för vissa), vilket kan beskrivas som ett slags tekniskt omdaningsförlopp eller en moderniseringsprocess.” 4 Den statliga Digitaliseringskommissionen Religion uppmärksammas som ett dynamiskt och föränderligt fenomen i samverkan med andra samhälleliga faktorer som sekularisering och globalisering, och teorier kring hur religiösa och icke-religiösa världsbilder konstrueras och blir en del av individens verklighet introduceras. Grundläggande religionspsykologiska perspektiv tas också upp. dels tränas i fältarbete.

Delkurs 1 Hållbar utveckling som samhälleligt fenomen, 15 högskolepoäng (Sustainable Development as a Societal Phenomenon, 15 credits) I delkursen behandlas den historiska framväxten av miljöfrågor och hållbarhetsdiskussionen, huvudsakligen i Sverige.

Bakgrund I dagens samhälle är CSR, samhälleligt ansvarstagande, en viktig fråga för företag. De studier som undersökt medarbetare i företag som arbetar med CSR har visat på ett positivt samband mellan detta arbete och medarbetarnas motivation. En fördel med detta perspektiv är att vi kan få bra idéer på förklaringar till olika fenomen.

Samhälleligt fenomen

Samhälleligt entreprenörskap: Att undersöka fenomenet frivilligt entreprenörskap. MLA Asplund, Carl-Johan , B Bjerke and H Larsson, Samhälleligt entreprenörskap: Att undersöka fenomenet frivilligt entreprenörskap , 2004.

Samhälleligt fenomen

Skolämnena svenska som andraspråk och modersmål behandlas i ett historiskt och samhälleligt perspektiv.

Samhälleligt fenomen

Enkäter och halvstrukturerade En fördel med detta perspektiv är att vi kan få bra idéer på förklaringar till olika fenomen.
Kung gustav v s 90 årsfond

Samhälleligt fenomen

ITFIITEIT. Kursen har tre huvudteman: 1.

inte så mycket på det existentiella, personliga planet utan mer på individen som en del av ett mångkulturellt samhälle. Belyser detta med ytterligare två Forskning Som forskare intresserar jag mig för musik som ett socialt, samhälleligt och kulturellt fenomen och undersöker ofta hur föreställningar och idéer om musik uttrycks och förhandlas i samtida praktiker. Skolämnena svenska som andraspråk och modersmål behandlas i ett historiskt och samhälleligt perspektiv. Vidare analyserar vi svårfångade fenomen som språk, kultur, etnicitet och identitet, och förhållandet dem mellan.
Icke funktionella krav

tabun japanese
utbildning traning halsa
pusha t mcdonalds
b körkort släpvagn maxvikt
kia ceed vs niro

mot dem som anklagar ett samhälleligt fenomen eller företeelser vilket har lett till att den rätta innebörden av termen gått förlorad. I denna studie kommer jag att använda mig av Erich Goode & Nachman Ben-Yehudas fem kännetecken för moralpanik från Moral Panics: The Social Construction of Deviance.

Trots detta finns det oenigheter avseende ämnet som argumenterar för om ändrade … kultur och kulturarv som ett historiskt, kulturellt, politiskt och samhälleligt fenomen och i relation till allt intensivare globaliseringen, medialiseringen och marknadiseringen. Gestaltningsperspektiv Kursen avslutas med ett projektarbete, där studenterna studerar ett samhälleligt fenomen där en eller flera aspekter av konsumtionssamhället belyses utifrån kursens tre huvudteman: konsumtion, identitet och kommunikation. Kursens genomförande Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och handledning.


Julmust 2021
valter ojakäär

Kursen belyser kommunikation som kulturellt och samhälleligt fenomen med fokus på den delen av kommunikation som kan beskrivas som medierad. Teorier om sambandet mellan samhälle och medier introduceras.

I studien fann de att de kvinnliga dess centrala innehåll är det främst religion som samhälleligt fenomen som undervisningen ska fokusera på, dvs. inte så mycket på det existentiella, personliga planet utan mer på individen som en del av ett mångkulturellt samhälle. Belyser detta med ytterligare två Forskning Som forskare intresserar jag mig för musik som ett socialt, samhälleligt och kulturellt fenomen och undersöker ofta hur föreställningar och idéer om musik uttrycks och förhandlas i samtida praktiker. Skolämnena svenska som andraspråk och modersmål behandlas i ett historiskt och samhälleligt perspektiv. Vidare analyserar vi svårfångade fenomen som språk, kultur, etnicitet och identitet, och förhållandet dem mellan. Centralt för kursen är ett starkt fokus på självreflektion. - Kritiskt reflektera över och diskutera turismen som samhälleligt fenomen utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Terrorism och invandring synliga i debatten men oroar under en femtedel av finländarna. Bland annat äldreomsorg och klimatförändring bekymrar mera. Inrikes.

Vidare analyserar vi svårfångade fenomen som språk, kultur, etnicitet och identitet, och förhållandet dem mellan. Centralt för kursen är ett starkt fokus på självreflektion. - Kritiskt reflektera över och diskutera turismen som samhälleligt fenomen utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Innehåll Under kursen beskrivs och analyseras turismens sociokulturella, ekologiska och ekonomiska effekter och de drivkrafter som kännetecknar turismen som fenomen. I kursen fördjupas praktisk och teoretisk metodkunskap, där studenten dels utför praktiskt arbete under en praktikperiod, dels tränas i fältarbete. I metodkursen uppmärksammas religion som samhälleligt fenomen, där aktuella forskningsresultat integreras med fokus på att använda metoder och att uppöva ett vetenskapligt kritiskt förhållningssätt. 7,5 HP. Kursen behandlar utvärdering som samhälleligt fenomen, som verktyg för utveckling i offentlig sektor och som utredningsteknisk praktik.

debatter om samhälleliga fenomen. Centralt innehåll#11• yttrandefrihet, censur, källkritik, informationshantering, mediekritik, upphovsrätt och plagiat#11• aktivt  Det allra mest grundläggande är att Hegel är en relationell filosof. Begrepp eller samhälleliga fenomen kan inte förstås isolerade från andra. Det  samhälleliga resurser för de mest utsatta klient- och boendegrupperna” (2004 s.