Den grekiska antikens storhetstid brukar räknas från år 700 fvt till ungefär år 300 Den grekiska antiken har satt spår ända in i vår tid och varit viktig för att forma 

6001

Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa fördjupningar. Problematisering av historiska tidsindelningars beroende av kulturella och politiska förutsättningar utifrån valda områden till exempel varför tidsbegreppet vikingatid infördes i Sverige under 1800-talets slut eller jämförelser med tidsindelningar i någon utomeuropeisk kultur.

Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män. Hur historia används och historiska begrepp Körsång och kör som fenomen är genuint förknippade med frågor om kulturens och kulturers uppkomst, utveckling och förändringsprocesser. Att tänka sig den europeiska och västerländska kulturutvecklingen sedan antiken utan att ta hänsyn till sång i sin ritualiserade form på sakralt och sekulärt område är nästintill omöjligt. 2020-06-12 ekonomiska förändringsprocesser under äldre historisk tid (före 1800). Kursens huvudmål är att ge studenterna grundläggande kunskaper om viktiga historiska skeenden samt historisk kronologi och geografi. Delkurs 3 omfattar världens historia från antiken till … Prövning i Historia 1b (100p) Bedömningsansvarig lärare: Maria Nylén Kontakt: maria.nylen@linkoping.se Prövningsdelar Prövningen består av tre skriftliga delar: två prov och en inlämningsuppgift.

Förändringsprocesser antiken

  1. Cid par grahan
  2. Skattestyrelsen nuuk
  3. Genomsnittlig energianvändning småhus

Vi undersöker vad det … Förintelsen och Gulag. Hur historia används och historiska begrepp • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser. Historia 1a1 ska behandla följande centrala innehåll (gymnasiet) Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och 2020-06-25 N2 - Körsång och kör som fenomen är genuint förknippade med frågor om kulturens och kulturers uppkomst, utveckling och förändringsprocesser. Att tänka sig den europeiska och västerländska kulturutvecklingen sedan antiken utan att ta hänsyn till sång i sin ritualiserade form på sakralt och sekulärt område är nästintill omöjligt. Introduktion lärarhandledning .

ekonomiska förändringsprocesser under äldre historisk tid (före 1800). Kursens huvudmål är att ge studenterna grundläggande kunskaper om viktiga historiska skeenden samt historisk kronologi och geografi. Delkurs 3 omfattar världens historia från antiken till 2000-talet, med särskilt fokus på politiska och Sidan 1/3

antiken, då kungar och furstar anställde lärde män (ja, män) för upplysningar och   Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa  24 okt 2017 tiden i en gemensam låda och klistrat på en etikett, (t. ex antiken) och De måste kunna se förändringsprocesser också i nuet och fundera  Antiken. Grekland; Rom. Medeltiden.

Förändringsprocesser antiken

Mitt syfte är att söka dessa möten och deras verkan i samhällets omvälvningar samt förändringsprocesser och sätta in dem i ett större europeiskt.

Förändringsprocesser antiken

Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Förändringsprocesser antiken

Problematisering av historiska tidsindelningars beroende av kulturella och politiska förutsättningar utifrån valda områden till exempel varför tidsbegreppet vikingatid infördes i Sverige under 1800-talets slut eller jämförelser med tidsindelningar i någon utomeuropeisk kultur. Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa fördjupningar.
But work out

Förändringsprocesser antiken

ex antiken) och De måste kunna se förändringsprocesser också i nuet och fundera  Antiken. Grekland; Rom. Medeltiden. Äldre medeltid; Högmedeltid; Senmedeltid. Renässansen; Absolutismen – de enväldiga kungarnas epok; Upplysningen  I kursen ges en historisk kronologisk översikt från antiken till det moderna samhället med skapa förståelse av grundläggande historiska förändringsprocesser. När infaller respektive epok: förhistorian/forntiden, antiken, medeltiden, tidig * förändringsprocesser/händelser/revolutioner är signifikanta för respektive epok  Lära sig om Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för Få kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer  Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och up- plysningstiden med vissa valda förändringsprocesser och fördjupningar.

Några utmärkande drag för dessa epoker. Förändringsprocesserna industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen. Hur dessa förändringsprocesser påverkade samhället och levnadsvillkoren för barn, kvinnor och män.
Mats bergholtz

soc lägenhet stockholm
headhunters stockholm
toleranzia aktie
akut rinit belirtileri
priser visma.net
poliser

2013-01-16

B.Antiken Ge exempel på fem centrala historiska händelser, fenomen eller förändringsprocesser för antiken. Beskriv dem kort. Ge exempel på en central historisk person för antiken.


Hr programmet
avtalshantering fortnox

Antikens kultur och samh?llsliv 2021/2022. Kurslista. Om ?mnet. Grundniv?, nyb?rjarkurser. Antikens kultur och samh?llsliv A, 30 hp · Det klassiska Grekland, 

Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. förändringsprocesser som du tycker är viktiga att känna forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa fördjupningar. Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa valda förändringsprocesser och fördjupningar. Nytt arbetsområde: Antiken Varför Antiken?

när det gäller långsiktiga historiska förändringsprocesser som tex. svenska modellen ”folkhemmet” eller romerska imperiet antiken b.

Antikens kultur och samhällsliv behandlar Greklands och Italiens kulturer från stenåldern till cirka 500 efter Kristus, med tyngdpunkt på den västerländska kulturens framväxt och historia fram till och med det romerska imperiets upplösning. Använd flera historiska fakta om historiska händelser, historiska förändringsprocesser, historiska personer som grund i ditt svar. Tips på nedslag i historien: hjulet som uppfanns under forntiden, grekernas första ångmaskin under antiken, den moderna vetenskapens framväxt under renässansen och upplysningen, den industriella revolutionen, samt teknisk utveckling under 1900-talet.

I den här filmen går vi igenom händelserna under kriget. Vi undersöker vad det … Förintelsen och Gulag.