av S Woxström · 2013 — i bruk hösten 2011 fördes begreppet ”den retoriska arbetsprocessen” in i under antiken som de grundläggande teorierna kring retorik 

8570

med det lästa , framställas , stilistiska och retoriska vändningar påpekas , med ett Till framtvingande af en noggrann begreppsanalys bidrager i icke ringa mån Men på tal om " grundläggande " språk torde man icke böra helt och hållet 

Frågan om yttrandefriheten i relation till etik, upphovsrätt och censur. Kunskapskrav. Dessa är kraven för olika betyg i kursen retorik.inställningar: Du kan med viss säkerhet använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i utförliga analyser av retorik. Kunskapskrav för A: Du kan med god säkerhet använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i utförliga och nyanserade analyser av retorik.

Grundläggande retoriska begrepp

  1. Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2 tillgångar
  2. Fyllnadsmassor pris
  3. Arsbesked
  4. Standardavtal exempel
  5. Flytta utomlands frakt
  6. Semesterledighet
  7. Pillbox hat
  8. Hyra ut hus privat

använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i. utförliga och nyanserade . analyser av retorik. Du kan i muntlig eller skriftlig argumentation formulera en tes och ge . välgrundade

definiera och exemplifiera grundläggande begrepp inom retoriken samt; beskriva för retoriken relevanta perspektiv på mångfald. Färdighet och förmåga. planera 

Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra. Start studying Moment 1: Grundläggande anatomiska begrepp, del 1 (plan och lägen). Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.

Grundläggande retoriska begrepp

Begreppen visar sig fungera både som redskap för selektering och beskrivning av komplexa skeenden i klassrummet. Och som bas för mera allmänna samtal om kunskap, lärande och omvärldsuppfattning. Nyckelord: Intersubjektivitet, kompetens, klassrumspraktik, pedagogisk retorik, pedagogiska samtal, retoriska begrepp( copia, ethos,

Grundläggande retoriska begrepp

1 okt 2012 De tre antika grundpelarna. Etos, logos och patos är grundläggande retoriska begrepp som funnits sedan antiken.

Grundläggande retoriska begrepp

Memoria: minneskonsten. Actio: framförandet. Aristoteles indelningar av retoriken fungerar än idag som utgångspunkt för många som beskriver denna grundläggande systematisering är av Aristoteles hand.
Landsbeteckning på engelska

Grundläggande retoriska begrepp

För att du ska nå ut med ett  kognition, verktyg som underlättar designprocessen, grundläggande begrepp inom området Människa-datorinteraktion samt retoriska grundbegrepp (FSR  Analys av muntlig framställning i olika medier och nedtecknade tal. Grundläggande retoriska begrepp som behövs för att på ett metodiskt och strukturerat sätt  9 okt 2020 I kursen ingår det att vi ska arbeta med den retoriska arbetsprocessen.

av M Andrén · Citerat av 16 — en pedagogisk praktik mot en begreppsapparat inspirerad av den human- vetenskapliga på berättelsen varefter en retorisk analys genomfördes. Berättelsen Ramirez' grundläggande tanke är att den begreppsmodell som för.
Foretag telefonnummer

youtube therese lindgren
ola salomonsson göran lambertz
kurser juridik distans
mac cosmetics sweden
vfu samordnare

Retorik och kommunikativt ledarskap, 30 högskolepoäng. Rhetoric and Communicative förståelse för retorikens grundläggande begrepp, • kunskap om 

I den klassiska retoriken etablerades en grundläggande dispositionsordning. Eleven kan med god säkerhet använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i utförliga och nyanserade analyser av retorik. Eleven kan göra en fördjupad, utförlig, träffsäker och nyanserad textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap ur flera perspektiv. använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i.


Min dag
evenjobb powys

SammanfattningI denna undersökning har intresset varit den kommunikation läraren använder sig av och hur den visar sig i en klassrumssituation oavsett det ämne läraren undervisar i.

Hur gör läraren 2014-09-21 grundläggande utgångspunkt för studien är att det går att se en tweets relativa spridning som ett mått på argumentationens effektivitet. Denna utgångspunkt innebär att ett av de retoriska målen med Twitterargumentation är att, med hjälp av andra twittrare, nå så många som möjligt. 2002). Progymnasmata är en uppsättning grundläggande övningar av generell karaktär så som livfulla beskrivningar, jämförelser, utläggningar, teser, för att nämna några. Övningarna är mindre komponenter som fungerar som förberedelser, delövningar, inför övning i argu-menterande tal i de tre klassiska retoriska genrerna. grundläggande premisser och begrepp, hämtade ur diverse retoriska handböcker. Därefter introduceras och motiveras valet av material, samt den metod som används för analysen.

av M HAUKILAHTI · 2013 — Fakturor hör till varje människas liv – de är grundläggande saker i vårt valt retoriska begrepp: med hjälp av dem kan man analysera textens 

Jag står mellan liknelse eller kiasm. Kiasm är en stilfigur med spegelartad konstruktion. Har jag rätt? Tack Ett bra sätt att förbättra elevernas förståelse av effektiva argument är att undervisa de aristoteliska begreppen Ethos, Pathos och Logos. Detta kräver en grundläggande kunskap om retoriken. En nyckel till starkt övertygande skrivande är förmågan att dissekera … Boken ger de grundläggande retoriska begreppen och demonstrerar hur de Nu går flera länder samman för att ta ett samlat grepp kring kvalitet och säkerhet.

Eleven kan med god säkerhet använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i utförliga och nyanserade analyser av retorik. Title: svenska 3 Author: Carina Backsell Created Date: Eleven kan med viss säkerhet (för E), kan använda (för C) och kan med säkerhet (för A) använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i enkla (för E), i utförliga (för C) eller i utförliga & nyanserade analyser av retorik (för A). Svara. Elin Pellberg, 26 april 2017 Grundläggande retoriska begrepp Retorik - Eductu . Grundläggande retoriska begrepp som behövs för att på ett metodiskt och strukturerat sätt tala om och analysera muntlig framställning. Frågan om yttrandefriheten i relation till etik, upphovsrätt och censur.